De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door het Liers Cultuurcentrum. Wij doen onze uiterste best om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken.
Toch is het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het Liers Cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.
Het auteursrecht op deze website, waaronder vormgeving, tekst, fotomateriaal, logo´s en grafische voorstellingen, berust uitdrukkelijk bij het Liers Cultuurcentrum of haar licentiegevers. Het is - behoudens wettelijke uitzonderingen - de gebruiker van de website niet toegestaan om de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Liers Cultuurcentrum.

DELEN VIA