VERLENGING OPROEP KANDIDATEN ALGEMENE VERGADERING en BESTUUR LIERS CULTUURCENTRUM

Bouw mee aan het cultuurcentrum van de toekomst en stel je kandidaat voor de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het Liers Cultuurcentrum (LCC).
Cultuurliefhebbers zijn welkom maar ook experten in duurzaamheid, horeca, architectuur, financieel management, vrijwilligerswerk... zijn welgekomen.

Gezien het LCC een instelling van gemeentelijk belang is, worden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur samengesteld uit zowel afgevaardigden van de politieke partijen als vertegenwoordigers van het middenveld, cultuurliefhebbers en geëngageerde vrijwilligers.

Stel je kandidaat en bouw mee aan het cultuurcentrum van morgen!

Wat wordt van jou verwacht?

Je beschikt over :

  • een groot hart voor kunst en cultuur;
  • kennis van de culturele sector in het algemeen en het culturele leven van Lier in het bijzonder;
  • specifieke competenties (financieel, horeca, architectuur, vrijwilligerswerk, management, juridisch, duurzaamheid…) zijn meer dan welkom om de toenemende verantwoorde­lijkheden van het LCC met inzicht en kennis van zaken aan te pakken;
  • een open geest, de goesting om samen te werken en een constructieve ingesteldheid.

De leden dienen inwoner van de Stad Lier te zijn en er te verblijven of stemgerechtigd lid te zijn van de Gemeentelijke adviesraad voor cultuur, zijnde de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid.

Het Liers Cultuurcentrum zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Je kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst. 

Interesse?

Stel je dan kandidaat vóór 3 juli 2019 via uitinlier@lier.be

Voeg bij je kandidaatstelling zeker ook een korte motivatie en voorstelling van wie je bent.

 

Info
Uit in Lier
Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier
tel. 03 488 06 79
uitinlier@lier.be

DELEN VIA