Het Bezoek is een bijtende farce, feestelijk aangeboden door de vier Roovers versterkt met Warre Borgmans, Bert Haelvoet, Michael Vergauwen en de muzikanten van Les Âmes Perdues.

Het failliete stadje Güllen staat een bijzonder evenement te wachten. 45 jaar geleden vertrok Claire Zachanassian er als arm meisje. Nu
keert ze als de rijkste vrouw ter wereld voor een kort bezoek terug. De inwoners hopen dat ze met haar fortuin het verarmde stadje zal redden. Claire wordt feestelijk ontvangen en treedt plechtig, compleet met koffers en een doodskist, de stad in. Na een toespraak van de burgemeester belooft zij het stadje één miljard. Maar eerst moet het onrecht dat haar hier ooit is aangedaan hersteld worden. In ruil voor het geld eist ze de dood van haar jeugdliefde, de kruidenier, Alfred Schil. De bevolking wijst het voorstel verontwaardigd af. Maar hoe lang kan een mens in nood weerstaan aan de verleidingen van het geld en aan de druk van de massa?
Dürrenmatt schetst een meedogenloos en grimmig beeld van de samenleving,van het wankele Europa en de onontkoombare gevolgen van het kapitalistisch systeem.

VAN, MET
DE ROOVERS:
ROBBY CLEIREN
SARA DE BOSSCHERE
LUC NUYENS
SOFIE SENTE
EN
BERT HAELVOET
WARRE BORGMANS
MICHAEL VERGAUWEN
LES ÂMES PERDUES:
NAOMI BEELDENS
ISAAK DUERINCK
ALEXANDRA OPPO
EWOUT LEHOUCQ
TEKST
FRIEDRICH DÜRRENMATT
PRODUCTIE
DE ROOVERS
MUZIEKTHEATER TRANSPARANT

www.deroovers.be