In een gloedvol literair programma zoeken de zonen Max Temmerman, Mustafa Kör en Maarten Goethals de juiste woorden om de eeuwig fascinerende relaties met hun vaders te duiden.

Ze torenen een leven lang boven je uit. Elke ochtend kijken ze onzichtbaar over je schouders mee. Ze hielden zich op de achtergrond maar ze luisterden en keken toe. Gehuld in een stilzwijgen van liefde. De drie auteurs kijken via poëzie, anekdotes en proza terug op een
Franstalige drukker uit Antwerpen, een Turkse mijnwerker uit Limburg en een minzame douanier uit West-Vlaanderen. 
Maarten Goethals is journalist bij De Standaard. Hij debuteerde als dichter met de opgemerkte bundel Hees en schrijft momenteel zijn
eerste novelle.
Max Temmerman schreef de bundels Vaderland, Bijna een Amerika en Zondag acht dagen. In mei 2018 verschijnt zijn vierde bundel,
Huishoudkunde.
Mustafa Kör debuteerde in 2016 als dichter met de bundel Ben jij liefde. Een jaar later zag een herwerkte versie van zijn klassiek prozadebuut
De lammeren het licht.

Het wordt een intieme voorstelling waarbij het publiek mee op het podium zit. Het is vrije zit,  je hoeft dus geen rekening te houden met het stoelnummer op je ticket.