Ouder Kind is de tiende voorstelling die Bruno Vanden Broecke en Raven Ruëll samen maken. Voor deze mijlpaal in hun jarenlange samenwerking hebben ze alles anders aangepakt.

“De helft van onze wandeling is terugkeren op onze schreden.” Uit Walden van Henry David Thoreau. Wij verliezen ons niet meer. We kunnen niet meer verloren lopen. De GPS maakt dat onmogelijk. Het gevoel van verloren te zijn, zijn we verloren. En doordat ge u niet kunt verliezen, kunt ge ook niets ontdekken.

Tickets zijn te koop vanaf zondag 19 september om 10 uur.