Is onverdraagzaamheid iets van alle (leef)tijden?
Wat drijft mensen tot waanzin?
Wat is waar ?
Wat is vals?
En bestaat er dan geen tussenin?
En geldt dat voor iedereen?

Ons Jeanneke hoort stemmen in haar hoofd.
Heel veel stemmen.
En die stemmen zeggen haar dat ze Frankrijk moet helpen bevrijden van de Engelsen. Maar heiligt het doel altijd alle middelen?
En moet je als vrouw blond zijn of zwart?
Ons Jeanneke krijgt soms steun maar stoot meestal op verzet.
Op- en ondergang van een bijzondere jonge vrouw.

spel
Jos Dom
Johan De Paepe
Priske Dehandschuttrer

techniek
Rudy Wagemans 

users.skynet.be/xlp/tweelicht.htm