Onbezongen schetst het portret van de homo politicus.

Niet de onbeholpen politicus van Yes, Minister, de geïdealiseerde machine uit The West Wing, het eenzame kwaadaardige genie van House of Cards of de has-been uit Revue Ravage. De nadruk zit ‘m in de realistische manier waarop in onze westerse wereld met macht omgesprongen wordt. Tevens onderzoekt het stuk de veelal irrationele redenen voor die honger naar macht.

Onbezongen vertrekt vanuit het idee dat het talent van de politicus uiteindelijk ook zijn ondergang veroorzaakt. Want het is telkens weer
hun drive die hen te ver doet gaan, hun karaktersterkte die hen de voeling met de realiteit doet verliezen, hun charisma dat haar doel voorbij schiet, hun soepelheid die hun het verwijt bezorgt onbetrouwbaar en fake te zijn.

Onbezongen keert terug naar de kiem van het politieke leven: waarom hebben leiders zo’n drang naar macht in een democratie, waar macht zeer relatief is en waar politici onderworpen worden aan de eisen van kiezers, media, belangengroepen? Waarom gaat een politicus op zoek naar erkenning in een stiel die als de meest onpopulaire ooit bekend staat?

Als partijwoordvoerder, kabinetslid op Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie en tot slot als speechwriter van onder andere Karel De Gucht en José Manuel Barroso is Vincent Stuer kunnen doordringen tot diep in de weefsels van de politiek. Die posities lieten hem toe macht en machthebbers in close-up te observeren en bestuderen. Daarnaast doorwerkt Vincent al decennia obsessief politieke geschiedenissen en biografieën, met een indrukwekkend archief aan anekdoten en citaten tot gevolg.

www.kvs.be